БАРУ̀Т

БАРУ̀Т м. Взривно вещество, което се използва като боен заряд на огнестрелно оръжие, за пълнеж на снаряди, патрони, както и самостоятелно за експлозии. Така нарежда Панайот войвода: ако чуете, че народът се е дигнал, не чакайте нито час и се вдигайте и вие. .. кой с каквото може. .. — към Сливен! Там ще намерите и оръжие, и барут. Ст. Дичев, ЗС I, 478. За да разкъртва камъните, си служеше с барут. Й. Йовков, ВАХ, 87. Имаме куршум и барут, / и тънки пушки бойлийки, / и тънки саби френгийки. Нар. пес., СбГЯ, 15. Бездимен барут.

Държа (пазя, запазвам) барута <си> сух. Книж. Намирам се в пълна бойна готовност; готов съм да посрещна всяка изненада за бой. — За тия гадове само бой, па да видим тогава дали ще смеят много често да вирят опашка. Ние държим барута винаги сух, но трябва да се пазим от техните предизвикателства. В. Нешков, Н, 373. Замирисва / замирише на барут. Появяват се признаци за близко избухване на война, на бойни действия. Ако сичките тия слухове, известия и явни политически симптоми се развиват по-нататък, то скоро около нас ще да замирише на барут. Хр. Ботев, Съч. 1929, 268. Мирише на барут. Има опасност от конфликт, съществуват признаци за избухване на близка война, на бойни действия. Кавалерийският разезд, .. , внезапно изскочи зад завоя. . Тревогата обхвана всички. . — Казах ли ти аз, че мирише на барут — смееше се Андон. Ем. Станев, ИК III и IV, 233. Не съм помирисвал / помирисал барут. Разг. Не съм участвувал в бойни действия, в сражение. Той бе дал живота си за тази държава, бе спасил нейната военна чест и затова сега тя трябваше да го подкрепи срещу претенциите на този тип, който не бе дори помирисал барут, а продължаваше да скубе и обира хората, които проливаха кръвта си, за да може той да живее. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 430. Язък за барута. Разг. Употребява се, когато са положени напразни усилия за нещо.

— Тур. barut.

Списък на думите по буква