БАРУ̀ТЕЦ

БАРУ̀ТЕЦ, мн. няма, м. Умал. от барут; малко барут. Йото брадата, водачът на кервана, изровил пушката си изпод парцалите в колата, подсипал барутец на кремъка, вдигнал я и гръмнал. О. Василев, ЖБ, 6. Всеки трябва да си приготви я пушчица, я пищов, да си смаже ножа и ятагана, барутец и фишеци да си има, че ако по Великден ни нападнат да колят, няма да оголим врата си под ножа им, нали? П. Стъпов, ЖСН, 27.

Списък на думите по буква