БАРУ̀ТНИЦА

БАРУ̀ТНИЦА ж. 1. Съд, в който в миналото са съхранявали барут. Какво не видяха в този музей! Снимки от старото Търново, портрети на бунтовници, документи от революционните борби, носии, вещи на борци за свобода, стари пушки, ятагани, барутници, пищови, писма на революционери, макети на крепостни стени, царски палати, църкви и стари къщи. П. Стъпов, ГОВ, 189. Петко разбра, разкопча силяха и подаде на четника желязната, изписана с калай, барутница: — Вземи! Ст. Сивриев, ПВ, 53.

2. Склад за барут; барутен погреб.

Списък на думите по буква