БАРУТХАНА̀

БАРУТХАНА̀ ж. Остар. 1. Фабрика, работилница за барут. Всяка работа в правянието на барута ся върши в особни здания, .. Но ако и да става толкова предпазвание, пак понякога ся изхвърлят на въздух цели барутхани, и ся избиват всичките колкото ся намерват вътре на работа. ИЗ 1874–1881, 1882, 134.

2. Склад за барут; барутен погреб.

— От тур. baruthane. — Друга форма: б а р у т а н а̀.

Списък на думите по буква