БАРУ̀ШКА

БАРУ̀ШКА ж. Диал. Кожен калпак. На главата си и зиме, и лете носеше барушка с ниско дъно. Кр. Григоров, ТГ, 113. Бай Ангел е нахлупил кафявата си барушка чак до ушите. РД, 1950, бр. 109, 2.

— От фр. barège през рум. bareş, bariş.

Списък на думите по буква