БА̀РХЕТ

БА̀РХЕТ м. Мъхеста памучна тъкан. Жените се обличаха еднакво. . Обличаха се лете в басма и зиме в бархет. М. Грубешлиева, ПП, 33. Пристигне ли камионът на селкоопа със стоки от районния съюз, събират се и всичко искат да видят. Окото им не може да се насити на пъстроцветните басми и бархети. Н. Каралиева, Н, 108. Бархет за пижама.

— От нем. Barchent.

Списък на думите по буква