БА̀РЧЕ

БА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. 1. Умал. от бар1 (в 3 знач.); малък бар1. Вечерта преди отплаването пиха в едно неголямо барче заедно с неколцина партизани. Н. Антонов, ВОМ, 32. По-нагоре са барчетата с бюфети и по две-три масички. В тях е почти празно, движението и пъстрите групи са на улиците, които наподобяват пазарище. Пл, 1969, кн. 6, 88.

2. Малко заведение, обикн. част от учреждение, хотел и др., в което се продават кафе, напитки и закуски; бюфет. Но когато влязох в хола на хотела, разбрах, че няма да издържа, и се упътих към барчето в подземието. С. Северняк, ВДС, 12. То при нас е една лудница, но .. като стегнат барчето и го заредят с вносна бира, ще седнем и ще си

разменим две думи по човешки. Й. Попов, ББ, 47.

3. Малък бюфет или отделение в мебел, обикн. шкаф, където се държат напитки. Тя отваряше барчето, пълно с чуждестранни напитки, наливаше догоре кристалните чаши. Й. Демирев и др., ОС, 96. На стъклените рафтове на барчето бяха наредени бутилки с разноцветни питиета. П. Вежинов, ДБ, 145.

Списък на думите по буква