БА̀РЧИНА

БА̀РЧИНА ж. Диал. Бара.

Списък на думите по буква