БА̀РШЧИНА

БА̀РШЧИНА, мн. няма, ж. Истор. В Русия от ХV до средата на ХIХ в. — принудителен безплатен труд, даван от крепостните селяни в стопанството на помешчика. Той баршчината стародавна / със данък по-лек замени. Ив. Вазов, ИГП (превод), 108.

— Рус. барщина.

Списък на думите по буква