БАС

БАС1 ба̀сът, ба̀са, мн. ба̀сове и ба̀си, след числ. ба̀са, м. Муз. 1. Най-ниският мъжки глас. Гороломов не пееше лошо. Имаше топъл, пълнозвучен бас, който леко и без усилие се лееше. Й. Йовков, ПГ, 45. — Може би новото е при тебе! — отвърна оттатък приятен мъжки бас. — Чух, че имате пленник. П. Вежинов, НС, 118. Късно вечер в задното помещение на пивницата запява малко пресипнал бас, .. Басът звучи хубаво. П. Незнакомов, СНП, 172. Митруш викаше яростно. Басът му цепеше натежалия въздух. Д. Добревски, БКИ, 129.

2. Певец с такъв глас; басист. В тези представления той [Н. Гяуров] ще участвува заедно с двама други именити българи: с баса на Миланската скала Борис Христов и с тенора в Софийската народна опера Димитър Узунов. ВН, 1959, бр. 2589, 3. В операта тази вечер изпълнението на баса беше най-доброто.Конкурс за баси и тенори. // Партия на певци с такива гласове в многогласно музикално произведение.

3. Духов музикален инструмент с ниска звучност. Учителят .. носеше и един голям бас… Надуй! каза учителят и ми подаде тръбата… После почнахме репетиции, вечер надувах тръбата, за да извадя от нея две ноти,.. Като се понаучих да свиря на тоя голям бас, реших една нощ да направя, серенада на момичето, което обичах. Й. Радичков, ББ, 155.

4. Контрабас. Гръмва ученически оркестър. Не популярните тогава зурла, тъпан и кемане, а флау, пиколина, цигулка, бас. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 92.

5. Обикн. мн. Разг. Копчета от лявата страна на акордеон, свързани с метални пластинки, издаващи ниски тонове. Акордеон със сто и двадесет баса.

— От ит. basso. Друга форма: ба̀со.

БАС

БАС2, басът, баса, мн. басове, след числ. баса, м. Разг. Обзалагане, облог. Те говореха за новини от вчерашните вестници, за това, че някой загубил някакъв бас и черпил всички по един сладолед в бозаджийницата. К. Константинов, СЧЗ, 114.

Хващам се / хвана се (улавям се / уловя се, ловя се) на бас. Разг.; Обзалагам се. Някога си той държал фурна в Пирот и се хванал на бас, че може да изпече кифла, дълга двайсет и пет метра. Й. Радичков, ББ, 69. — Признай, че си влюбена. .. ‑– Ако не си се влюбила още, на бас се ловя, че в най-скоро време то ще стане. Ще хлътнеш до ушите. Ем. Манов, ДСР, 358. Заекът и костенурката се хванали на бас кой кого ще надбяга. Челкаш, СбСт, 72. Бас държа. Остар. и диал. Обзалагам се, правя облог. — Ама ще се оправи .. . Ще видиш! Бас държа! — и той протегна палеца си. Л. Михайлова, Ж, 158–159. Да не се хваля, ама с таквази чорба, пардои, с таквази супа цял самун хляб изядам. Бас държа. Ал. Константанов, БГ, 46.

— От тур. bahis.

Списък на думите по буква