БА̀САМ

БА̀САМ, ‑аш, несв., прех. Диал. Баскам. От Ст. Младенов, Български тълковен речник. . ., 1951.

Списък на думите по буква