БАСАМА̀К

БАСАМА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Диал. Стъпало на стълба. Двамата дупничанци, .. , бяха сами. Гавазите ги изгледаха недоверчиво и ги проследиха с поглед до басамака на витото стълбище, гдето сам архидяконът посрещаше гостите. А. Христофоров, А, 257. Тоя храм са намира сега вдън земя, т. е. натрупан е със земя дотолкова, щото, за да влезе човек в него, тряба да са спусне по 48 басамака. С, 1872, бр. 34, 270.

— Тур. basamak.

Списък на думите по буква