БА̀СВАНЕ

БА̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от басвам и от басвам се.

Списък на думите по буква