БАСЍРАНЕ

БАСЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от басирам се.

Списък на думите по буква