БА̀СКЕТ

БА̀СКЕТ м. Спорт. 1. Монтиран върху табло на определена височина хоризонтален обръч с мрежа без дъно, където се вкарва топката при играта баскетбол; кош. Наистина баскетите бяха дървени, обръчите от тел, но размери, очертания, терен, всичко беше по реда си. А. Мандаджиев, ОШ, 80.

2.Вкарване на топката в коша при играта баскетбол; кош. Те остро пробиваха нашата отбрана, отбелязваха понякога учудващи по своята виртуозност баскети, които караха публиката шумно да ги аплодира. П. Вежинов, ДМ, 66.

3.Само ед. Разг. Баскетбол. — Играеш ли баскет?Той тренира баскет.

— Англ. basket.

БА̀СКЕТ

БА̀СКЕТ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до баскетбол; баскетболен, напр.: баскетклуб, баскетсъдия, баскеттурнир и др.

Списък на думите по буква