БА̀СКЕТБОЛЕН

БА̀СКЕТБОЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни. Прил. от баскетбол. Усвояването на техниката на баскетболната игра е процес, който изисква време, упоритост, воля и най-вече желание от страна на упражняващите се. Б. Такев и др., Б, 8. Баскетболен отбор. Баскетболно игрище. Баскетболна площадка. Баскетболен турнир.

Списък на думите по буква