БА̀СКЕТБОЛИСТКА

БА̀СКЕТБОЛИСТКА ж. Спортистка, която играе баскетбол. Изпитите си не разсрочваше, учеше се съвестно, .. Но в същото време тя беше страстна баскетболистка. А. Гуляшки, МТС, 23.

Списък на думите по буква