БА̀СКИ

БА̀СКИ мн., ед. (рядко) ба̀ск м. Народ, който населява двата склона на Западните Пиренеи в Югозападна Франция и в Северна Испания, чийто език не е индоевропейски и е с неопределена принадлежност. За произхода на баските са правени най-смели предположения. Всъщност те са едничкият отломък от най-старото население на Испания — иберийците. Л. Мелнишки, ПП, 128.

Списък на думите по буква