БАСМАДЖЍЯ

БАСМАДЖЍЯ, -ѝята, мн. -ѝи, м. В миналото — човек, който изработва или продава басма. — Ех, юнак ти е дядо Либен, .. — рекъл Петко Гъбата, който е басмаджия в Копривщица. Л. Каравелов, Съч. II, 102.

— От тур. basmacı.

Списък на думите по буква