БАСМЍЧКА

БАСМЍЧКА ж. Умал. от басма; басмица. Галантерийни будчици са окичени с ширити, кърпи за лице, някакви евтини басмички и други дребни стоки. Г. Караславов, Избр. съч. III, 85. Цветанка, .. , все го питаше какъв цвят ѝ "отива" за рокля. Нейният момък харесвал пъстрите басмички, пък тя обичала повече тия, дето са "дюс". А. Гуляшки, Л, 493.

Списък на думите по буква