БА̀СНАДЖИЙСКИ

БА̀СНАДЖИЙСКИ, -а, -о, мн. -и. Пренебр. Прил. от баснаджия. Славата не се купува с пари, поетът е нещо рядко и високо.. — Нека тя бъде за другите — .. такава баснаджийска слава с глад. Ив. Вазов, Съч. ХII, 41.

Списък на думите по буква