БАСНА̀РКА

БАСНА̀РКА ж. Диал. Билярка. "Хайде ма, либе заведи, / заведи при мойта майка рождяна, / рождяна, че тя е либе, баснарка, / баснарка и знайе биле сякакво, / сякакво, та ще мен да излекува!" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 128.

Списък на думите по буква