БА̀СНЕНИК

БА̀СНЕНИК, мн. -ци, след числ. -ка, м. Остар. Книга, в която са събрани басни.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник. .., 1951.

Списък на думите по буква