БА̀СНИЧКА

БА̀СНИЧКА ж. Умал. от басня. Тъз басничка / е кратичка, но ясничка / и с поучения богата. Ст. Михайловски, СБ, 46.

Списък на думите по буква