БАСНОСЛО̀ВЕН

БАСНОСЛО̀ВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. 1. Който е извънредно голям по количество, размер, който е в най-висока степен; изключителен, неимоверен. Моят чичероне искаше някаква баснословна сума, за да ме придружи до върха на пирамидата. Стр. Кринчев, ЗР, 357–358. Това не можеха да проумеят те, но щом разбраха, че Кирил бе донесъл копринени тъкани, .. , които продаваше на баснословни цени, започнаха да въртят глави. Ст. Марков, ДБ, 15. Дори из улиците на Париж се появиха грамадни афиши, които възхваляваха лечебния въздух, .. , чудесата и баснословния разкош на тоя източен курорт. Й. Йовков, Разк. III, 178. Баснословни печалби.

2.Остар. Който е известен от митове, легенди, предания; митологичен, легендарен, приказен. Сякаш витаеха още тука песните и мечтите на баснословния родопски поет. .. Ив. Вазов, Съч. ХV, 138. Прометей е баснословен герой у старите гръци. Приказват, че той с помощта на богиня Атина отишъл на небото и откраднал от там божествен огън (душа) да съживи своят идол от глина. Н. Бончев, Р (превод), 124.

Списък на думите по буква