БАСНОСЛО̀ВИЕ

БАСНОСЛО̀ВИЕ, мн. няма, ср. Остар. Съвкупност от митовете на един народ; митология. Това богосложение [на гърците и римляните] сега ся назива български баснословие, а гречески митология. Ем. Васкидович, ПП (превод), 62. Акенар е един от боговете на Индия. Според брахманското баснословие, той бил син на Вишну и Сива. ИЗ 1874–1881, 69.

Списък на думите по буква