БАСУРМА̀НИН

БАСУРМА̀НИН, мн. басурма̀ни, м. Рядко. Остар. Неверник, поганец, обикн. мохамеданин.

— От тур. müsülman през рус. басурман. — Л. Андрейчин и др. Български тълковен речник, 1967.

Списък на думите по буква