БА̀СФЛИГОРНА

БА̀СФЛИГОРНА ж. Муз. Меден духов музикален инструмент, разновидност на тромпета, с тенорова звучност; тенорхорн. Разновидности на тромпета .. са флигорната, алтхорната и басфлигорната. Св. Четриков, ОУМ, 78.

Списък на думите по буква