БАТА̀К

БАТА̀К, мн. -ци, след числ. -ка, м. Диал. 1. Кално място, блато, мочурище, в което се затъва, когато се стъпи; тресавище. Орелът, .. , теглил на високо, ракът — назад, а щуката — надълбоко и колата си оставала все в батак. ● Обр. Преди години знаехме накъде вървим всички, сега — наникъде. На едно място, в един батак киснем всички. Д. Талев, ПК, 815.

2.Прен. Забъркано, безизходно положение, объркана работа; бъркотия. Най-близките му не го разбираха, не искаха да му помогнат. Гледаха с лека ръка на бъркотиите, които ставаха в живота, сами тикаха политическото положение към един батак, от който, струваше му се, нямаше вече да излязат. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 158. Уважаваха го и другите работници, защото съзнаваха, че в острия език на Пандов няма злоба, а желанив да се оправи работата. А работата наистина беше батак, от който никой не знаеше кога и как ще излезе. М. Марчевски, П, 183.

3.Обикн. мн. Остар. Паричен дълг, който се влачи, не се плаща навреме. Преди девет години му беше дал Хаджията седемстотин лева да си купи телица и оттогава не го беше видял чер ли е, бял ли е. — Да ми падне, ще го науча аз тоя хайдутин!мърмореше често Хаджи Койо, колчем разгръщаше тефтеря с "батаците". Чудомир, Избр. пр, 95. От зори е изскочил, търчи по селените .. , тази есен вече му са батак .. наблизо 5000 грошовци. А. Страшимиров, ЕД, 145. Народняшката партия остави 45 милиона летящи дългове — 45 милиона ба‑

таци на своите наследници, след като беше заставена да се оттегли. Б, бр. 455, 1.

Изваждам / извадя (измъквам / измъкна) от батака някого. Разг. Помагам на някого да оправи обърканото си положение, затрудненията си. Пари той не можеше да намери отникъде — .. и дойде при мене, аман-заман! Зло ли му сторих, че го извадих от батака? Ем.Станев, ИК II, 94. Не си оставям магарето в батака. Разг. Умея да се справя добре с всяко затруднено положение. Бай Захари вика: "Ами винцето два пъти с вода го кръщаваш и пак за винце го даваш. Хем кръстник си значи, хем зевзек, дето на зевзеците пари за водата взема!" Бай Захари, той, не си оставя магарето в батака... Д. Бозаков, ДС, 92.

— Тур. batak.

Списък на думите по буква