БАТАКЧИЛЪ̀К

БАТАКЧИЛЪ̀К, мн. -ци, м. Простонар. Батакчийство. — Не! Най-напред плаща! Протегнах глава и той ми шибна една плесница. Ха гледай сега! Не ми е за парите, ама не искам още мънички да се учите на батакчилък. Т. Белев, ПЕМ, 32.

— От тур. batakçılık.

Списък на думите по буква