БАТА̀ЛЕН

БАТА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Изк. За произведение на литературата и на изобразителните изкуства — който изобразява военни събития. Напоследък излезнаха редица художествени произведения — романи, записки, спомени и т. н. с батални (бойни) епизоди от въоръжената антифашистка борба. С, 1955, кн. 1, 185. Изложените в залата .. , картини, скулптури и графики с военна и рвволюционна тематика, .. , представляват един забележителен скок в развитието на нашето батално изкуство. ВН, 1959, бр. 2523, 4. Батален сюжет. Батален жанр. Батална сцена. Батална тематика.

— От фр. bataille ’битка’.

Списък на думите по буква