БАТАЛЍСТ

БАТАЛЍСТ м. Изк. Художник или писател, който разработва батални сюжети. Може би тук е необходима четката на един баталист, защото полето напомня триумфална победа: човекът събира плодовете така, както се събират военните отличия на една победена в сражение армия. Й. Радичков, ПЦ, 77.

От фр. bataille ’битка’.

Списък на думите по буква