БАТА̀ЛИЯ

БАТА̀ЛИЯ, мн. -ии, ж. Книж. Битка, сражение.

От ит. battaglia.

БАТАЛЍЯ

БАТАЛЍЯ неизм. прил. Диал. Батал (в 1 знач.).

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква