БАТАЛЬО̀НЕН

БАТАЛЬО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни. 1. Воен. Прил. от батальон. Третият изстрел докара батальонния командир. С. Северняк, ВСД, 177. Батальонна подготовка. Батальонна поща.

2.Като същ. батальонният м. Разг. Командир на батальон. И те обаждат на батальонния, батальонният води лекар, лекарят го преглежда внимателно и намира, че Бозев е сериозно болен от пневмония. Г. Караславов, ПМ, 105.

Списък на думите по буква