БАТАЛЯ̀СВАМ

БАТАЛЯ̀СВАМ, -аш, несв.; баталя̀сам, -аш, св. Остар. и диал. 1. Непрех. За неодушевени предмети — излизам от употреба, ставам батал (във 2 знач.). В онова време тези воденички вървяха и зиме, и лете, защото изворите не бяха още затлачени, както са сега, когато се изкорениха всичките околни .. гори, и пороите заринаха .. реката, и водениците баталясаха. Ц. Гинчев, ГК, 321. Вехтите облекла баталясаха, та излязоха нови. Н. Геров, РБЯ I, 27.

2. Прех. Правя нещо да стане батал (във 2 знач.), като го напускам, изоставям (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква