БАТАРЀЕЦ

БАТАРЀЕЦ, мн. -ѐйци, м. Рядко. Войник от военна единица батарея. А пък пистолета аз ще му пратя утре други ден с батарейците. .. П. Вежинов, НС, 266.

Списък на думите по буква