БАТА̀Т

БАТА̀Т м. 1. Едногодишно увивно тропическо растение, вид картофи, които се отглеждат заради подземните им сладки хранителни грудки; сладък картоф. Безкрайно е разнообразието на растителността около екватора. Хлебно дърво, памук, кафе, .. , батати, банани. К, 1963, кн. 2, 5.

2. Обикн. мн. Грудките на това растение като хранителен продукт. В един ъгъл димеше загаснал огън, на който негрите-роби навярно бяха пекли банани, батати и таро. Гр. Угаров, ПСЗ, 102.

— От исп. batata.

Списък на думите по буква