БАТА̀ЧАНКА

БАТА̀ЧАНКА ж. Жена, която е родена или живее в Батак. След няколко дни стана един вид митинг пред портите на д-р Чомакова от бежанците жени перущенки и батачанки. К. Странджев, ЖБ, 29.

Списък на думите по буква