БА̀ТЕНКА

БА̀ТЕНКА м. Пренебр. Фамилиарно обръщение обикн. към по-възрастен мъж. Седем месеца и девет дена съм управлявал най-голямото село в околията, батенка! Ама кмет и половина бях, не като сегашните. Чудомир, Избр. пр, 266. — Каквото да ме правите, нищо не знам..Знаеш и всичко ще си кажеш, батенка... М. Грубешлиева, ПИУ, 272.

— Рус. батенька.

Списък на думите по буква