БА̀ТЕНЦЕ

БА̀ТЕНЦЕ, мн. -а, ср. Умал. гальов. от бате (в 1 знач.). Сашко беше застанал до леглото на болния. — Бате, виж ме, батенце. С червена връзка съм! Бате Васил отвори очи, едигна се изтежко и се подпря на лакът. Л. Галина, Л, 65.

Списък на думите по буква