БАТЀРИЕН

БАТЀРИЕН, -ийна, -ийно, мн. -ийни. Прил. от батерия. Спомних си, че вуйчото на Ирена .. имаше батерийно радио, за да слуша предупредителните тревоги и когато електричеството спре. П. Славински, ПЩ, 144. Пазачът потъна в шумака. Светна с батерийно фенерче. Цв. Ангелов, ЧД, 83. Батериен радиоприемник. Батерийна фабрика. Батерийни елементи.

Списък на думите по буква