БАТЀРИЙКА

БАТЀРИЙКА ж. Умал. от батерия (в 3 знач.). Започна истинската приказка за Аладин и вълшебната лампа. Вълшебна лампа наистина нямаше, имаше електрическа батерийка, която хвърляше сноп светлина. Н. Стефанова, ОС, 194. На двата прашни прозорци пък бяха натрупани в безредие дребни работи, .. , електрически батерийки, части от грамофони. Елин Пелин, ЯБЛ, 11.

Списък на думите по буква