БАТИМЀТРИЯ

БАТИМЀТРИЯ ж. Хидрогеол. Дял от практическата хидрогеология, който се занимава с измерване на морските и океанските дълбочини.

— От гр. βαθ?ς ’дълбок’ + μετρSω ’измервам’.

Списък на думите по буква