БАТИНА̀Я

БАТИНА̀Я ж. Диал. 1. Батева жена.

2.Кума, кумица.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква