БАТИСФЀРА

БАТИСФЀРА ж. Мор. Дълбоководна стоманена сферична камера, снабдена с апаратура за подводни изследвания, която се спуска от морски съд с помощта на въже. Американският изследовател .. се спуснал с .. батисфера на дълбочина над 900 м под морското равнище. ПН, 1935, кн. 5-6, 78.

— От гр. βα2ύς ’дълбок’ + лат. sphaira ’сфера’.

Списък на думите по буква