БА̀ТКОВ

БА̀ТКОВ, -а, -о, мн, -и, прил. 1. Батев. Върни батковата книга. Батковите думи бяха прави.

2. Като същ. батковият м., батковата ж., батковото ср. Батевият, батевата, батевото, батевите. Защо плачеш, батковото? баткови мн. Домът и семейството на батко. Отиваме у баткови.

Списък на думите по буква