БАТО̀ЗА

БАТО̀ЗА ж. Диал. Вършачка без двигателната машина. — Та Мито бакалина ме кани да купим заедно с него вършачка. .. батоза. Ил. Волен, НС, 74. Локомобилът влече батозата. Б. Шивачев, ПЮА, 120. — Павле, вършачката! — извърна се към него Сашко и хукна към пътната врата .. Те вече бяха на улицата, дето около трактора и батозата бяха се струпали всички съседи. Г. Караславов. Избр. съч. VIII, 294.

— От фр. batteuse през рум. batozã.

Списък на думите по буква