БАТОМЀТЪР

БАТОМЀТЪР, мн. -три, след числ. -търа, м. Спец. Уред, с който се вземат наносни и водни проби от различни дълбочини в море, река, езеро и пр. Със специални автоматични, затварящи се на нужната дълбочина метални съдове — батометрисе вземаха проби вода. Д. Богданов, ТА, 61.

— От гр. βα2ύς ’дълбок’+ μετρόν ’метър’.

Списък на думите по буква