БАТУ̀Т

БАТУ̀Т м. Спорт. 1. Широка хоризонтално опъната еластична мрежа за изпълняване на акробатични номера и гимнастически упражнения или за предпазване на акробати при изпълнение на опасни номера във въздуха. Акробатическите скокове с различна сложност на батут, на висящи лостове и други изискват и създават добра ориентация в пространството. Е. Жечев, Б, 200.

2. Спорт. Вид спорт, който включва различни упражнения (скокове, салто и др.), изпълнявани върху такава мрежа. Играя батут.

— От ит. battuta ’удар’ през фр. batoude и рус. батут. — Друга (остар.) форма: бату̀д.

Списък на думите по буква