БАТЪРДЍСВАМ

БАТЪРДЍСВАМ, -аш, несв.; батърдѝсам, -аш и батърдѝша, -еш, мин. св. батърдѝсах, св., прех. Диал. Разорявам, опустошавам, унищожавам. Нямало нито Христос, нито Мохамед да се обади, .., първият да защити своите последователи, .., а вторият да вразуми верните си поклонници, да им предскаже, .., че тие ще батърдисат Батак, но и Батак ще удари крак на ятаганската държава! З. Стоянов, ЗБВ III, 341. батърдисвам се, батърдисам се, батърдиша се страд.

— От тур. batırmak ’потопявам, опропастявам’.

Списък на думите по буква